top of page
MY BUTTON

En un món cada vegada més canviant la millor manera de tractar les qüestions ambientals és a través de la participació de tots els ciutadans i ciutadanes. 

MY BUTTON
Qui som?

Som esdudiants del CFGS d’Educació i Control Ambiental, a l’Istitut Narcís Monturiol.

Aquesta formació ens  permetrà exercir la nostra professió en qualsevol organització de caràcter públic o privat, que tingui com a objecte el control del medi ambient i els seus recursos, el desenvolupament de programes d'educació ambiental (informació, comunicació, formació, interpretació i participació ambiental), la realització d'activitats de guia-intèrpret i acompanyament per l'entorn o la gestió ambiental.

Projectes

En aquest apartat us volem fer partícips dels projectes del segon curs d’ECA.

Segons un estudi la millor manera de retenir els coneixements és aplicant-los directament a la pràctica (s’emmagatzemen fins el 90% de les dades), per tant el fet de fer un Projecte és la millor manera de recolzar l’aprenentatge i acostar els estudiants a problemes del món real relacionats amb la seva futura professió.

El Corriol

Som un grup d’estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior “Educació i Control Ambiental” de l’institut Narcís Monturiol amb els mateixos interesso medi ambientals. Aquest grup va sorgir de la idea de voler fer més sortides a l'aire lliure, de las proposades al cicle, per tal d'afiançar els nostres coneixements adquirits durant el curs.

Activitats en centres escolars

Les activitats per a centres escolars, s'han dissenyat per tal de construir un món més sostenible i fomentar la participació i el compromís  dels ciutadans i ciutadanes. Tenint en compte els diferents nivells educatius, objectius i  continguts curriculars de cada àrea o matèria,  es pretén sensibilitzar i conscienciar les generacions futures sobre la cura i el respecte al medi ambient.

bottom of page