Activitats per a centres escolars, de diferents nivells educatius, amb l'objectiu d'ambientalitzar el currículum escolar i sensibilitzar amb l'educació ambiental per tal de construir un món més sostenible i fomentar la participació ciutadana.

Aquestes activitats estan dissenyades a partir de la metodologia Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), centrada en l'aprenentatge, en la recerca i reflexió que segueixen els alumnes per arribar a una solució davant un problema plantejat pel professor.

La següent metodologia es basa en el principi d'usar problemes com a punt de partida per a l'adquisició i integració dels nous coneixements, on els protagonistes de l'aprenentatge són els propis alumnes, que assumeixen la responsabilitat de ser part activa en el procés. D'aquesta manera, s'afavoreix el desenvolupament del raonament eficaç i la creativitat.