PROJECTE: Caixes niu

Aquest proyecte sorgeix per la popularidad que estan tenint actualment les caixes niu que podem troben als arbres dels parcs. Amb l'objectiu de poder conservar les especies típiques d'ocells de Barcelona.

 

Una definición d'una caixa niu és una estructura artificial que por ser utilizada peli ocells que fan niu a les cavitats dels arbres o de les roques. Les ciares niu es coloquen per a diversas especies d'ocells més o menos amenazados i beneficiases per l'home ( mallerengues, raspinells, pit-roigs, xots, mussols, gamarussos, xoriguers, xixelles, etc.), pero sprint tumbé les ocupen altres bocel oportunistas que podrían podrían nidificar perfectamente en altres llocs, principalmente són els estornells i les pardals.

 

Hem de tenir ben present que la col·locació de caixes-niu no és una solució definitiva .per a protegir aquestes espècies, tot i que la seva utilització pot ser útil per afavorir la seva supervivència.

Hi ha un gran nombre de models diferents de caixes adaptats a les diferents espècies, hàbitats i als gusts dels constructors i no cal obsessionar-se amb les mides. 

El punt escollit per instal·lar una caixa niu, cal vigilar que l'orifici d'entrada quedi el màxim d'allunyat possible del tronc principal de l'arbre o d'altres branques que podrien facilitar l'accés als depredadors (genetes, mosteles, rates, gats, …) i no ha d'estar ni exposat al sol tot el dia (les temperatures a l'interior de la caixa arribarien a ser massa elevades), ni situat en una zona massa freda i humida. També evitarem que la caixa-niu quedi suspesa sobre un riu o riera, perquè quan els pollets abandonin el niu podrien caure-hi i ofegar-se.

Es té pensat portar a terme un cens mitjançant unes fitxes de camp per tot el districte de la Barceloneta, perquè se sap que és la zona on més s'han localitzat caixes niu, especialment al Parc de la Ciutadella.

Aixó últim, juntament amb l'ajuda d'un mapa ambiental cartogràfic, es troba en procés!