PROJECTE: Sistema de recollida de plàstics flotants al Port de Barcelona

Aquest projecte sorgeix principalment com a demanda i repte real del Port de Barcelona, però també per la visió i diferents plàstics flotants a les aigües del mar que acaben contaminant les platges properes al port..

Com definició important, un plàstic flotant és un residu de diferents mides, mínim una burilla i màxim una ampolla de plàstic, i degut a la seva característica típica de flotar es classifica’t com un material poc dens i molt perillós per la fauna marina i la salut humana.

La idea és basa en la construcció d'un mecanisme que compleixi amb tots els requisits que el port vol assolir perquè el que s’utilitza actualment té un cost elevat, i es vol implementar un que contamini poc, sigui econòmic, no tingui cap ús mecànic i sigui manual.

 

El que s’ha creat és una infraestructura en forma de pal amb una politja a un extrem i d’ella amb una corda adjunta en una xarxa on es recol·lectaran els flotants.

La xarxa estarà feta d’un material fort amb forats de com a mínim espai per a que no s’escapi ni una burilla. I estarà connectada a la paret d’una part del moll de drassanes amb unes guies que l’ajudaran a lliscar per la paret quan es vulgui elevar per recollir els residus.

 

També es vol aconseguir implicar a la ciutadania en l’acció de netejar i protegir les aigües del port, per fonamentar la seva consciència i sensibilització del medi ambient marí.

Així que, s’han pensat dissenyar unes activitats educatives per a tots els públics per a que prenguin iniciativa sobre la problemàtica de la contaminació d’aquests residus flotants. Tindran com a finalitat d’aprendre de forma didàctica i divertida.

Per exemple; si ens ajudem amb el sistema de recollida podem fer que la gent s’animi a pescar-los, aconseguint una puntuació mentre identifiquen els residus i aconseguir un senzill premi. Acabant amb una experiència agradable aprenent coses noves i curiositats sobre el port de Barcelona, gaudint en família o amics i ajudant a protegir l’ecosistema marí del Mediterrani.

 

Com a punt interessant, s’ha destacat la proposta de canviar el disseny de les papereres que són visibles arran la zona portuària, perquè a causa del vent i, posterior a ell, de les corrents marines als molls són els factors naturals que provoquen que s’introdueixin i s’acumulin flotants a una part del port.

Aquest fet és força notat durant els mesos d’entrada de primavera fins a finals d’estiu, degut a la gran influència de turistes que arriben a la ciutat mitjançant creuers i ferris. Perquè a l’estiu el vent és del migjorn i els flotants s’acumulen a la part nord, és a dir, el moll de drassanes. I a l’hivern succeeix al revés: hi ha tramuntana i els flotants s’escampen per tota la zona de les aigües interiors, sense tenir un punt en concret on acumular-se i és més difícil de recollir-los.

Encara hi ha feina per fer!