Pla de gestió de residus a l'IES Joan salvat Papasseit

La contaminació de l'entorn escolar generat per la falta de consciència ciutadana en els estudiants de tots els nivells escolars , així com l'escassa formació en valors ambientals i competències ciutadanes han contribuït de manera significativa a la permanent contaminació visual i ambiental dels entorns escolar.

En l’IES Joan Salvat Papasseit es produeixen molts residus que es converteix en escombraries i l'excés d'aquests provoquen fauna nociva d'animals antihigiènics com rates o insectes desagradables que causen malalties contagioses que  poden danyar  la salut de les zones verdes i dels alumnes.

En la línia de la situació exposada, s'ha dut a terme una anàlisi de la situació respecte a la problemàtica dels residus a l'Institut. Així doncs, a continuació es podrà veure el buidatge d'informació sobre residus que es generen a l'Institut, (com a mostra del podria ser en qualsevol centre escolar). Gràcies a aquest buidatge, es pretén analitzar objectivament la problemàtica dels residus al context en què s'implementarà el pla de gestió de residus.

    

            Anàlisi de la situació a la zona d'esbarjo

Nºde contenidors/cada fracció i distribució al pati

Pesades dels residus dels contenidors

Total residus, dia/any/alumne

El centre disposa de 2 contenidors per envasos, 2 més per orgànic i altres 2 per rebuig, en total en trobem 6 al pati; a part també tenen 5 papereres de rebuig.

Els residus es generen gràcies al fet que els alumnes consumeixen productes que al seu torn es converteixen en escombraries, ja que els productes tenen embolcalls d’alumini i/o plàstics, tovallons que es llencen al terra i envasos com és el cas del PET i Tetrabric.

Així mateix els alumnes no separen residus correctament com són l’orgànica i la inorgànica.

Què treballem per sensibilitzar l'alumnat sobre la problemàtica sobre residus?

• Origen

• Localització

• Relació dels RSU (Residus Sòlids Urbans) amb l'activitat quotidiana.

• Relació entre consum i producció de RSU.

• La problemàtica ambiental entorn dels RSU.

• Problemes derivats de l'acumulació de RSU.

• Problemes derivats de la sobreexplotació de recursos naturals.

• Hàbits de comportament que afavoreixen la gestió de les escombraries.

Per assolir la problemàtica dels residus i millorar els hàbits dels alumnes respecte aquest tema, es va crear una gimcana que tractava de dividir la classe en quatre equips, cadascun supervisat per un dinamitzador. Un cop fets els grups es van desplaçar al Parc de la Barceloneta on ja es tenia preparada uns sobres amb preguntes que ells mateixos tenien que resoldre. Es va dividir el parc en quatre zones (vidre, paper, envàs, rebuig i matèria orgànica) on tenien que trobar les preguntes relacionades amb les zones.

Els alumnes van resoldre les preguntes i la majoria les responien de manera correcta, no va haver cap contratemps. Finalment es va acabar la gimcana amb una petita conclusió de la importància de la problemàtica dels residus.