La petjada ecològica

i

l'alimentació

Problemàtiques

●Densitat de població

●Recursos no renovables

●Recursos renovables

●Gestió territorial

●Gestió de l’aigua

●Pèrdua de biodiversitat

●Efecte hivernacle

●Globalització

●Polítiques i els seus fracassos

Què és la petjada ecològica?

“L'àrea de territori ecològicament productiu necessària per produir els recursos utilitzats i per assimilar els residus  produïts per una població definida amb un nivell de vida específic, on sigui que es trobi aquesta àrea”

Orígens:

La petjada ecològica va ser desenvolupada a mitjans dels anys noranta per Mathis Wackernagel i William Rees.

Va ser una resposta a la creixent preocupació  en relació a la capacitat de càrrega del planeta Terra.

Alternatives a la petjada ecològica...

Què podem fer per reduir la petjada ecològica dels nostres aliments?

      

Mirar la procedència dels productes que consumim, a la seva etiqueta.

      Consumir productes locals, coneguts com de “quilòmetre zero” i de proximitat, per reduir l’impacte associat al seu transport.

Consumir productes carnis i làctics d’agricultura ecològica.

 

Logotipo 2 de la granja
Bio-dinámico
Alimentos orgánicos placa 5
ALTERNATIVES.png
FOTO 5.jpg