Petjada alimentaria

Els alumnes de segon d'educació i control ambiental hem realitzat un seguit d'activitats per tal de donar a coneixer l'importancia de la reducció de la petjada alimentaria en la societat per tal de contribuir en un a millora en la consciencia ambiental de la població.

L'activitat en questió que s'explicara a continuació esta destinada a nens d'entre 5 i 6 anys i es pot realitzar a les mateixes classes de l'escola en la que es vulgui fer.

Vam decidir crear aquesta activitat per tal de donar a coneixer l'importancia de la reducció de la petjada alimentaria i els beneficis que comportaria aquesta acció pel medi ambient, a mes de per conscienciar sobre la problematica de la petjada ecologica en general.

Els nostres objectius amb aquesta implementació son impartir coneixaments sobre la petjada alimentaria i sensibilitzar a la ciutadenia a mes d'aconseguir una bona participació per part dels integrants.

El contingut de que constara l'activiatat serà el següent:

- Què és la petjada ecològica en l’alimentació
- Accions que contribueixen a augmentar-la 
- Accions per reduir-la 

L'activitat consistira en la realització d'una petita exposició sobre la tematica de la petjada ecologica i una segona activitat mes dinamica que consistira  en proporcionar a tota la classe un seguit de frases sobre accións quotidianes que es realitzen durant el dia a dia i els alumnes hauran de classificar aquestes accions depenent de si contribueixen a augmentar la seva petjada ecologica o contribueixen en disminuir-la. Aquestes es col.locaran a sobre d’una imatge d’un bosc radiant si son accions positives i a sobre d’una zona contaminada si son accións perjudicials.

Els materials necessaris per la realització d'aquesta implementació seran els membres del grup que realitzaràn l'activitat i els participants, de materials es necessitara un ordinador amb un projector per poder realitzar l'exposició i les frases retallades i les imatges per l'activitat dinàmica.