PROJECTE: Jardí compostador

Aquest projecte sorgeix, com a educadors ambientals sabem que la matéria orgânica que es deposita al contenidor de la fracció resta és el que més ocupa en la ciutat de Barcelona.

Centrats en el barri de Gràcia pel motiu del qual allà hi habiten força gent que podria tenir aquest jardí compostador o també certes escoles de la zona per poder arribar a ser escoles verdes més sostenibles.

El compost és matèria orgànica que ha estat descomposta i reciclada per a ser usada com un fertilitzant orgànic i esmena del sòl. El compost és un ingredient clau en l'agricultura ecològica. En el seu nivell més simple, el procés de compostatge requereix fer un munt de matèria orgànica humida (fulles, residus de cuinar) i esperar que els materials es degradin dins del sòl després de passar un període de setmanes o de mesos. El compostatge modern és un procés amb diverses etapes estretament controlat amb les aportacions d'aigua, d'aire i de materials amb carboni i nitrogen ben mesurades. 

 

Té com a objectiu de voler impulsar la realització del compostatge comunitari en el districte de Gràcia, de manera que no només es vegin participants les diferents comunitats de veïns, sinó també els diferents comerços de la zona relacionats amb el sector de l’alimentació com per exemple mercats i restaurants.

A més, es defensa la creació de jardins verticals, hortets i petites zones verdes a partir de l’ús del compost produït per donar una nova imatge als diferents barris del districte.

Gràcies a aquesta acción és podria reduïr la presència de residus que s'acumulen als abocadors i posteriorment es cremen a les incineradores. I el compost es podría utilizar com adob pel tractament dels terrenys.

Segueixen en peu les investigacions.