​Els múltiples usos de les plantes aromàtiques

 

“Els múltiples usos de les plantes aromàtiques” és una unitat didàctica desenvolupada per 5 alumnes del CFGS d’Educació i Control Ambiental de l’INS Narcís Monturiol, adreçada a l’educació secundària per conèixer, divulgar i recuperar els seus usos, potenciant l’educació per a la sostenibilitat i el redescobriment del nostre entorn natural més proper.

 

Aquesta unitat es desenvolupa en dues sessions:

La primera, pretén, mitjançant  el vídeo explicatiu la cultura de l’ofici de les trementinaires, conèixer els orígens i usos de les plantes aromàtiques, la seva relació   amb els insectes.

La segona sessió es treballa de forma experimental per tal de demostrar les propietats d’algunes plantes com repel·lents naturals d’insectes.

 

Objectius

 

Objectius generals

Utilitzar conceptes i estratègies pròpies del treball científic, manipulant les plantes, per plantejar preguntes rellevants i obtenir conclusions a partir d’evidències i proves experimentals, amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre canvis en la natura, produïts o no per les persones.

 

Objectius específics

  • Demostrar que la cultura popular pot anar de la mà de la ciència, mitjançant les múltiples aplicacions de les plantes aromàtiques. Conceptual

  • Reconèixer la relació entre les plantes aromàtiques i els insectes del nostre entorn, identificant les propietats característiques de les plantes amb la seva utilització.

  • Classificar i caracteritzar les plantes a partir de l’observació utilitzant claus dicotòmiques senzilles. Utilització de la lupa per a l’observació d’éssers vius.

  • Preparar experimentalment dissolucions de plantes aromàtiques.

 

Continguts

Ciències de la naturalesa:

  • Comparació de les característiques identificades utilitzant claus dicotòmiques.

  •  Plantejament de preguntes al voltant de les característiques de les plantes i insectes de l’entorn i valoració del seu interès per ser emprades.

Química:

  • Dissolució dels diferents compostos. Elaboració de les mescles heterogènies i posterior filtratge de les restes vegetals.

Els objectius plantejats eren demostrar que, la cultura popular pot anar de la mà de la ciència, mitjançant les múltiples aplicacions de les plantes aromàtiques, reconèixer la relació entre les plantes aromàtiques i els insectes del nostre entorn, tot i identificant les propietats característiques de les plantes amb la seva utilització i preparar experimentalment dissolucions de plantes aromàtiques presents a la vida quotidiana i classificar i caracteritzar organismes a partir de l'observació utilitzant claus dicotòmiques senzilles. 

Els alumnes van ser participatius i amb una molt bona actitud que va permetre desenvolupar l’activitat d’una manera molt planera i didàctica.