LA MEVA PLANTA

Des de l’Institut Narcís Monturiol hem estat treballant en el disseny d’activitats d’educació ambiental adreçades a l’educació formal. L’activitat en qüestió va adreçada a l’educació infantil (P-4) i consisteix en plantar amb un cotó, unes llavors de llentia en un pot de vidre. Mitjançant aquesta activitat es pretén analitzar algunes competències bàsiques, àmbits de coneixement, continguts i  criteris d’avaluació de l‘educació infantil.

 

L’activitat consta de dues parts:

 

  • Inicialment  el professorat explica les diferents parts d’una planta i els elements necessaris pel seu creixement, d’una manera molt breu i visual.

 

  • Posteriorment les educadores  implementen l’activitat amb els infants.

A continuació us expliquem com es va desenvolupar la implementació:


 

 

1. Primerament es va fer un repàs dels conceptes

explicats prèviament pel professorat a classe, per

refrescar la memòria.

 

 


2. Seguidament, cada educadora es va posar amb

un grup de 4 o 5 infants i es van explicar els diferents

passos a seguir per plantar les llenties. Un cop acabada

la plantació, es va explicar com cuidar-les i trasplantar-les en el moment necessari.    

3. Finalment, es van col·locar tots els pots en un lloc segur i es va fer una posada en comú d’allò realitzat durant la sessió, juntament amb la seva opinió sobre l’activitat.  

Calendari

Es va elaborar un calendari per tal que cada infant pogués seguir-lo a l’hora de cuidar la planta i ajudar-la a créixer.