KAMBA "Les aventures d'una tortuga surfista"

Actualment, molts no som conscients de què és el que està passant en els nostres mars, ja que un gran nombre d'amenaces posen aquest medi tan apreciat en greu perill.

Seguidament en aquesta unitat didàctica que s’exposa a continuació, es pretén treballar l’educació ambiental de forma didàctica destinada als cursos de cicle  inicial  1r i 2n de primària de l’Escola Joan Baptista sobre la contaminació dels mars que es la problemàtica ambiental més greu que es pot observar en un barri de caire marítim com és la Barceloneta, on es troba ubicat el centre.

Es pretén realitzar mitjançant la invenció d’auques inspirades en la historia de ‘’Kamba, les aventures d’una tortuga surfista’’, en les quals es treballaran competències bàsiques amb l’objectiu de que els nens i nenes aprenguin els efectes de la contaminació a l’ecosistema marí així com la importància de prevenir i reduir l’abocament de residus al mar. També s’estimula la creativitat en la invenció de les auques i la decoració d’una tortuga feta completament amb materials reciclats, per tal de donar una segona vida als residus i impulsar un model d’economia circular.

L’activitat va tenir una repercussió molt positiva en l’ambient classe, tant per part dels alumnes com per part de la mestre. Aquest grau de satisfacció es va veure reflectit en les enquestes repartides per els alumnes, i per a la mestra també es va entregar una enquesta d’avaluació molt més extensa.

En conclusió,  la sensació dels alumnes i dels educadors va ser molt positiva. Arrel d’aquesta sessió es creu molt convenient la implementació d’activitats d’educació ambiental en les aules per tal d’assolir una major consciencia i sensibilització envers el medi que ens envolta.

Els alumnes van resoldre les preguntes i la majoria les responien de manera correcta, no va haver cap contratemps. Finalment es va acabar amb una petita conclusió de la importància de la problemàtica dels residus.

 Va ser una experiència molt gratificant i enriquidora per a la nostra formació com a educadors!