En aquest apartat us volem fer partícips dels projectes del segon curs d’ECA.

Segons un estudi la millor manera d'aprendre els coneixements és aplicant-los directament a la pràctica (s’emmagatzemen fins el 90% de les dades), per tant el fet de fer un Projecte és la millor manera de recolzar l’aprenentatge i acostar els estudiants a problemes del món real relacionats amb la seva futura professió.

A continuació, els projectes que s’estan duent a terme pels estudiants d’ECA2:

Projecte: Mapatge de les caixes niu de Ciutat Vella

Aquest projecte es encapçalat per Jordi Ibáñez, Eloi Company i Mario Morales, estudiants del segon curs del cicle superior d'ECA.

Amb la intenció de conèixer la situació real que presenta la ciutat de Barcelona en relació al descens d’espècies autòctones (ocells com l’oreneta, mamífers com els ratpenats o insectes pol·linitzadors com l’abella comuna) i donar-lis un cop de mà a aquestes espècies i a la nostra ciutat en relació a aquesta problemàtica, la nostra idea pren de partida d’altres projectes, iniciatives i tallers per a la construcció de caixes niu. El nostre propòsit es centra en localitzar aquestes caixes, i comprovar el bon estat i la salut de les espècies de la nostra ciutat.

Projecte. Jardí compostador

Aquest projecte, porta't per Marina Díez, Daniel Marsá, Eric Conesa i Raquel Castellanos; també estudiants del segon curs d'ECA, es vol impulsar la realització del compostatge comunitari en el districte de Gràcia, de manera que no només es vegin participants les diferents comunitats de veïns, sinó també els diferents comerços de la zona relacionats amb el sector de l’alimentació com per exemple mercats i restaurants. A més, es defensa la creació de jardins verticals, hortets i petites zones verdes a partir de l’ús del compost produït per donar una nova imatge als diferents barris del districte.


El compost es realitza a partir de restes vegetals que es poden generar a casa i al jardí. Aquestes restes, s’introdueixen a un compostador i es deixen uns mesos fins que els diferents microorganismes que hi ha presents, actuen transformant la matèria orgànica en compost mitjançant la degradació d’aquesta.

Projecte. Millora de l’experiència ornitològica al Parc Natural de la Serra del Montsant.

El projecte Construcció de hide per a l’observació d’aus rapinyaires al Parc Natural de la Serra del Montsant, és un projecte que respon a una proposta directa del propi Parc del Montsant. Aquest treball encapçala't per l’Antonio Burguillos, Daniel Cazorla, Adrián Hidalgo i Marc Pérez, un grup d’estudiants de segon curs d’ECA.

Degut al continu creixement de turisme de muntanya que hi ha hagut en els últims anys, en concret en l’àmbit de l’ornitologia, ha nascut la necessitat en el parc de crear un espai adaptat per l’observació d’aus (hides).

Sota aquesta conjuntura, el nostre equip de projecte té el propòsit d’oferir al parc un observatori d’aus que suposi pel visitant una experiència totalment innovadora. A partir de la incorporació d’útils equipaments i amb un disseny intern diferent al vist fins ara, pretenem crear un ambient que sorprengui al visitant i li ofereixi molt més que una simple visita observatoria.

Projecte. Sistema de recollida de plàstics flotants al Port de Barcelona.

Aquest projecte sorgeix degut a una demanda del propi port de Barcelona per crear un nou sistema de recollida dels plàstics flotants. Està encapçelat per Ana Fernández, Anna Valls, Alba Morral i Neus Garcia, estudiants del segon curs d'ECA. Es tracta bàsicament, com s'ha dit anteriorment,  d'una recol·lecció dels residus a més d'apropar la ciudadania al mar per a conscienciar-los sobre aquesta greu problemàtica que està afectant a les agües. No només en l'àmbit de la fauna marina sinó també a la nostra vida qüotidiana i a la dels treballadors del port.

Projecte: Diagnosi dels efectes de les curses de muntanya al Parc Natural de la Serra de Montsant.

Aquest projecte és desenvolupat pels estudiants del segon curs d'ECA: Albert Sitjas, Eric Matilla i Ventura Campillo. 

Sorgeix d’una demanda real del Parc Natural de la Serra del Montsant i pretén ser una eina per tal de poder calcular les diferents capacitats de càrrega de les curses de muntanya o activitats en general dintre el medi natural.

Mitjançant el treball a camp, és pretén a través de la metodologia, mostrar els efectes d'aquestes curses de muntanya i avaluar-les mitjançant una sèrie d’indicadors ambientals.